Algemene Voorwaarden L&L Yoga

Ter uitleg en notificatie:
-Deelnemer is de persoon die groepslessen volgt bij L&L Yoga, onder toestemming van L&L Yoga. Toestemming wordt verkregen door een abonnement, rittenkaart, proefles of losse les aan te schaffen of door toestemming te verkrijgen van Maarten Amesz, eigenaar en coördinator van L&L Yoga.

-L&L Yoga is een eenmanszaak, geleid door Maarten Amesz, met kvk nummer 53603575. Het pand waarin de groepslessen gegeven worden, is op adres Rijksstraatweg 4 zw, 2022 DE Haarlem.

-Onder groepsles(sen) worden alle lessen bedoeld die op het rooster staan van L&L Yoga, te vinden op Lesrooster L&L Yoga Haarlem – L&L Yoga (life-en-lifestylecoaching.nl). Hieronder vallen met name Yogalessen en Pilateslessen.

-Deze algemene voorwaarden kunnen gewijzigd worden. Deelnemer gaat automatisch akkoord met wijzigingen in de algemene voorwaarden van L&L Yoga, als deelnemer de groepslessen blijft volgen, na of tijdens de doorgevoerde wijzigingen in de algemene voorwaarden van L&L Yoga. Wijzigingen in de algemene voorwaarden worden op deze website kenbaar gemaakt. Deelnemer dient zelf zich op de hoogte te houden hiervan.

A. Eigen risico & Huisregels

1. Meedoen met de groepslessen is op eigen risico. Dit risico ligt dus bij de deelnemer. Pilates en Yoga kunnen zeer intensief zijn en daarmee soms zelfs wellicht schadelijk zijn voor het lichaam (en geest). Denk hierbij bijvoorbeeld aan overbelasting van de spieren, skelet, of een te snelle of hoge hartslag die kan ontstaan tijdens of na de groepslessen. Houdt hiermee rekening! Doe ook niet zomaar alles na wat de docent doet, maar kijk, voel en check bij jezelf of je dit aankan. Stop altijd als het te zwaar wordt voor je. Neem ook voldoende rust tussen de oefeningen door. Zorg ook dat je goed kunt blijven ademhalen en jezelf niet overbelast. L&L Yoga is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor genoemde inspanningsproblemen en/of ander lichamelijk ongemak, letsel, blessure(s) en/of problemen die deelnemer kan hebben of krijgen door het volgen van groepslessen bij L&L Yoga.
2. L&L Yoga en/of de docenten van L&L Yoga is/zijn niet aansprakelijk voor enig lichamelijk en/of geestelijk letsel dat ontstaan is voor, tijdens en/of na de groepslessen die deelnemer volgt bij L&L Yoga.
3. Van deelnemer wordt verwacht dat deelnemer in dusdanige conditie is dat deelnemer de groepslessen kan meedoen. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het hebben van een redelijke conditie en het inschatten of deelnemer de groepslessen aankan.
4. Ook al geeft de eigenaar of docent van L&L Yoga toestemming en/of advies om mee te doen met de groepslessen aan de deelnemer, dan nog is de deelnemer zelf verantwoordelijk voor enig ontstaan letsel zoals in bovenstaande punten genoemd is. Ook met toestemming en advies is het meedoen voor het eigen risico van de deelnemer.

B. Boeken, volgen & reserveren van groepslessen e.d.

1. De deelnemer dient de groepslessen zelf te boeken via de app Pay n Plan.
2. Het kan zijn dat er geen plek is om een les te boeken. Deelnemer heeft hierdoor geen recht de desbetreffende groepsles te volgen. Hiervoor geldt geen restitutie van abonnementsgeld, rittenkaartgeld, of andersoort restitutie, ook al heeft deelnemer een abonnement, losse les, proefles en/of rittenkaart aangeschaft. Deelnemer kan wel de les inhalen. Ook kan de deelnemer contact opnemen om toch vergoeding/restitutie te vragen. Dat kan ingewilligd worden op basis van gunning.
3. De deelnemer kan alleen de lessen boeken nadat deelnemer lid is geworden en één van de producten in de Pay n Plan app/website van L&L Yoga heeft aangeschaft, of toestemming heeft van Maarten Amesz, eigenaar en coördinator van L&L Yoga.
3.1. Lid worden gebeurt als deelnemer zich Pay n Plan registreert als lid bij L&L yoga. Bij registratie gaat deelnemer akkoord met de algemene voorwaarden van L&L Yoga die hier beschreven staan.
4. Het boeken van een groepsles geeft de deelnemer het recht deze les te volgen voor de duur die bepaald is van deze les. Dit is te vinden in de boekingsapp van Pay n Plan. Zie ook punt A.1, punt A.10 en punt A.11 in deze.
5. De deelnemer kan een vaste plek reserveren voor een les die wekelijks op dezelfde dag en tijd wordt aangeboden. Dit kan slechts voor de duur, tijd en data dat de les op het rooster (in de pay n plan app) wordt aangeboden. Als de gereserveerde les van het rooster gehaald wordt, of wordt verplaatst, vervalt de reservering automatisch.
6. L&L Yoga heeft het recht om op ieder moment een groepsles van het rooster te halen en/of deze les te verplaatsten naar een andere dag en/of tijd. Alle reserveringen voor deze les vervallen dan automatisch.
7. Een groepsles kan van het rooster gehaald worden, of naar een andere dag en/of tijd verplaatst worden. Alle reserveringen voor deze les vervallen dan automatisch.
8. Indien een reservering voor een vaste plek automatisch vervalt, zal L&L Yoga deze reserveringen proberen opnieuw aan te bieden aan de deelnemers die een reservering hadden voor de desbetreffende groepsles. Hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.
9. L&L Yoga heeft het recht op ieder willekeurig moment een reservering van een deelnemer te beëindigen.
10. L&L Yoga heeft het recht om op ieder willekeurig moment een ingeboekte les van een deelnemer ongedaan te maken en daarmee de deelnemer het recht op de geboekte groepsles te ontnemen.
11. L&L Yoga heeft het recht om iedere deelnemer de toegang tot een groepsles, en daarmee het pand waar de groepsles gehouden wordt, te ontzeggen.
12. L&L Yoga heeft het recht ieder individu, en daarmee dus ook de deelnemer, toegang tot het pand waar de groepslessen gehouden worden, te ontzeggen.
13. Wachtlijsten voor reserveringen voor een vaste plek zijn slechts een indicatie. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden. Als er een plek vrij komt in een bepaalde groepsles en er staat een persoon als eerstvolgende op de wachtlijst, dan wil dat niet zeggen dat deze persoon automatisch deze plek kan overnemen en dus kan reserveren. L&L Yoga bepaalt zelf of een potentiële deelnemer die op de wachtlijst staat, een reservering mag maken.
14. Een groepsles kan altijd uitvallen, wegens ziekte van de docent, verstoringen aan het pand of andere redenen. De deelnemer ontvangt hiervoor geen restitutie van abonnementsgelden of rittenkaartgelden. Ook heeft deelnemer geen recht om de les die uitgevallen is in te halen op één of andere wijze. L&L Yoga zal proberen dit wel aan te bieden, maar hieraan kan de deelnemer geen rechten ontlenen.

C. Abonnementen, Rittenkaarten en andere Producten

1. De abonnementen die aangeschaft kunnen worden staan op deze website bij “Tarieven & Abonnementen”. Tarieven & Abonnementen – L&L Yoga (life-en-lifestylecoaching.nl) De laatste gepubliceerde versie is de geldige versie. Zie ook sectie “Abonnementen & Rittenkaarten” verderop in deze algemene voorwaarden.
2. De tarieven van de abonnementen kunnen aangepast worden. Deelnemer gaat automatisch akkoord met het nieuwe tarief dat L&L Yoga de abonnementen, losse lessen, proeflessen en/of rittenkaarten toewijst, zolang deelnemer de groepslessen blijft volgen of zich opnieuw inschrijft. Veranderingen in tarieven en abonnementen worden op deze website kenbaar gemaakt. Deelnemer dient zichzelf hiervan op de hoogte te houden. De abonnementen die aangeschaft kunnen worden staan op deze website bij “Tarieven & Abonnementen”. Tarieven & Abonnementen – L&L Yoga (life-en-lifestylecoaching.nl) De laatste gepubliceerde versie is de geldige versie.
3. De aanschaf van een abonnement geeft de deelnemer het recht groepslessen te volgen voor de maximale mate die het abonnement aangeeft, te weten; 1x per week, 1,5 x per week, 2x per week, of onbeperkt. Aan het abonnement kleeft geen minimale mate. Het kan dus zijn dat deelnemer in een maand maar twee lessen volgt, of kan volgen, terwijl deelnemer één van de genoemde abonnementen heeft aangeschaft.
3. Het kan zijn dat een groepsles vol zit. Deelnemer heeft dan geen recht deze groepsles te volgen. Zie ook 1.1 van de algemene voorwaarden.
4. Rittenkaarten zijn maximaal 6 maanden geldig na aanschaf. Na deze tijd kan er geen groepsles(sen) meer ingeboekt en/of gevolgd worden met deze rittenkaart.

D. Verloren Spullen, Schade aan goederen e.d.

1. L&L Yoga is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van van/aan eigendommen en/of bezittingen die meegenomen worden naar de yogastudio, en/of gebruikt worden tijdens het verblijf in de yogastudio door deelnemer. Met “yogastudio” wordt hier het pand aan rijksstraatweg 4 zw 2022 DE Haarlem bedoeld.
2. L&L Yoga is niet aansprakelijk voor schade die derden toebrengen aan eigendommen en/of bezittingen van deelnemer.
3. L& Yoga is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen en/of bezittingen van deelnemer die rondom het pand geplaatst zijn, zoals met name te weten; rijwielen, auto’s e.d.

E. Schade die deelnemer aan L&L Yoga toebrengt.

1. L&L Yoga biedt deelnemer gebruik aan van tal van spullen, zoals; yogamatten, bolsters, meditatiekussens, yogablokken, riemen, dekens e.d. Ook gebruikt deelnemer tal van spullen (waaronder de zaal zelf) van A.K.Dans, zoals het toilet, de kleedkamer, de banken, de spiegels, de lichten, het schoenkastje, de airco etc. Deelnemer mag deze spullen uitsluitend onder toestemming van de docent en/of eigenaar/coördinator Maarten Amesz gebruiken. Ook mogen genoemde spullen alleen tijdens de groepsles gebruikt worden. Deelnemer is verantwoordelijk voor het juiste gebruik van deze spullen en zal voorzichtig omgaan hiermee. Deelnemer dient zich te informeren bij L&L Yoga (Maarten Amesz) over wat dit juiste gebruik inhoudt. Wanneer onjuist gebruik van genoemde spullen leidt tot schade hieraan, is deelnemer verantwoordelijk voor deze schade en heeft L&L Yoga zich het recht deze schade op deelnemer te verhalen.