Omgaan met somberheid & milde depressie

Somberheid en milde depressie kunnen prachtige fases zijn in het gevoelsleven van een mens. Het geeft aarding, ontspanning en zorgt ervoor dat je los laat. Als een sombere stemming opwelt, ontstaat er verdriet, soms gepaard met pijn, ontgoocheling, machteloosheid, boosheid, angst, of andere gevoelens. Het hoort bij het proces van loslaten. Lees hieronder verder wat je kan doen bij somberheid en (milde) depressie.

App Maarten voor Info

App of stuur een mail naar maartenamesz@gmail.com. De intake doen we via de mail of whatsapp, dus stel gerust vragen. Daarna maken we een belafspraak. We kunnen ook een wandelcoachingsessie doen in de duinen bij Haarlem of op locatie bij L&L Yoga in Haarlem.

Er ontstaat een probleem bij somberheid als het “slechts” een stemming blijft en zich niet als prelude mag gedragen op stromende gevoelens. Dan blijft het hangen. Het vindt geen doorgang. Vaak gebeurt dit als je iets niet kan of mag los laten. Je moet bijvoorbeeld blijven zorgen, blijven werken, blijven ploeteren, blijven verbeteren. Het houdt nooit op. Dit kan te maken hebben met een taak die onmogelijk is, of waar geen einde aan komt. Deze taak kan bijvoorbeeld emotionele zorgtaak zijn, zoals het moeten troosten of gevoelsmatig verzorgen van een ander bijvoorbeeld. Er alleen al moeten zijn voor een ander kan dit al bewerkstelligen. Een ander voorbeeld is moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden zoals succes, een mate van rijkdom, het hebben van een gezinnetje, of bepaald soort positie en functie. Als je hierin faalt, kan je somber worden van de taak die nooit ophoudt. Het lukt je niet.

Ook kan de sombere stemming aanhouden (en zich eventueel omzetten in een depressie) als je de gevoelens die er bij horen niet mag voelen. Er is dan een blokkade of verbod op het voelen van verdriet met name. Als je niet echt verdrietig kan zijn, kan je ook geen troost vinden. Er vindt geen heling plaats. Je mag er niet doorheen gaan.

Het is dus belangrijk m bij somberheid en (milde) depressie uit te zoeken wat er aan de hand is. Dit kan je ontdekken door je eigen gevoelens te voelen, en te luisteren naar de kleine zinnetjes en woorden die daar automatisch om heen hangen. Je interne dialoog zegt alles. De kunst hierbij is om deze zinnen te laten spreken, ook al is het een chaos en zitten ze vol tegenspraak bijvoorbeeld. Te midden van al deze stemmen van de somberheid op den duur opwellen en zich uiten. Dit kan middels verdriet, of andere geveoelens, maar ook via taal, besef, houding, of lichaam. Daarmee is het opruimen van de blokkade begonnen.