Algemene Voorwaarden, Disclaimer & Waarschuwing

 1. Het bekijken en/of beluisteren van alle content (inhoud) op deze website (Life & Lifestylecoaching) is op eigen risico.
 2. De content (inhoud) op deze website is alleen bedoeld voor mensen die zich fysiek en mentaal redelijk stabiel en gezond voelen en daarbij een goede mate van zelfstandigheid en autonomie hebben.
 3. De content (inhoud) op deze website is alleen bedoeld voor mensen van 18 jaar en ouder.
 4. De content (inhoud) op deze website is bedoeld voor mensen uit Nederland en/of België.
 5. De content (inhoud) op deze website is niet bedoeld voor ingezetenen uit de Verenigde staten. (Translation: This content should and may not be viewed by inhabitants of the U.S.A)
 6. Life & Lifestylecoaching en/of Maarten Amesz zijn/is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor enige schade die het bekijken of beluisteren van de content op deze website tot gevolg heeft bij personen en/of bedrijven. Ieder die deze content tot zich neemt, is zelf verantwoordelijk voor het risico ervan.
 7. Ga bij lichamelijke en/of psychische klachten altijd eerst naar de huisarts voordat je content, coaching, informatie, advies en/of cursussen op deze website tot je neemt. Dit is niet slechts een juridisch statement, maar ook daadwerkelijk advies. Het is altijd goed om met je huisarts contact op te nemen over hoe het met je gaat. Je huisarts kan je ook verder helpen om bij de juiste hulpverleners terecht te komen.
 8. Zoek bij lichamelijke en/of psychische klachten hulp bij meerdere mensen om je heen, zowel bij professionals als vrienden, kennissen, buren etc. Ga het niet allemaal in je eentje zitten uitzoeken.
 9. Het bekijken van de content op deze website is ter inspiratie bedoeld. Het kan zijn dat dit allerlei gevoelens, gedachten, stemmingen, gedragingen en/of lichamelijke sensaties triggert. Wees je hiervan bewust voor je een cursus doet, coaching aanvraagt en/of informatie op deze website ter harte neemt. Je kan overweldigd raken. Neem in dat geval ook altijd contact op met je huisarts.
 10. Life & Lifestylecoaching en/of Maarten Amesz zijn/is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor fraude, hacking, phishing en/of diefstal aangaande betalingen en gelden op deze website. Betaling op deze website is op eigen risico. Neem bij vermoeden van misdrijf altijd contact op met Maarten Amesz via maartenamesz@gmail.com.
 11. Verzoek tot restitutie van gedane betalingen wordt per geval bekeken. Neem hiervoor contact op met Maarten Amesz via maartenamesz@gmail.com.

Aanvullend over Coaching

 1. Alle coaching waarnaar verwezen wordt op deze website (Life & Lifestylecoaching), vindt buiten deze website plaats. Het is niet toegestaan op deze website te coachen en/of coaching te ontvangen. Onder coaching wordt hier “een gesprek tussen coach en cliënt” verstaan. Desondanks kan je op dit platform wel de algemene voorwaarden over coaching bekijken, waaraan iedere bezoeker van deze website, coach en cliënt zich dient te houden. Deze voorwaarden zijn hier onder de header “Aanvullend over Coaching” te vinden. (deze opsomming dus).
 2. Alle afname van coaching door personen (cliënten) is op eigen risico van die persoon of personen.
 3. Coaches die zich aanbieden op deze website (Life & Lifestylecoaching) zijn niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor eventuele schade (waaronder lichamelijke en/of psychische klachten) die personen (cliënten) kunnen ondervinden ten gevolge van de gevoerde coaching, intakes, coach-aanvragen, en/of kennismakingen. Ook het weren of niet accepteren van personen die coaching verzoeken/aanvragen vallen hieronder.

Intellectueel Eigendom

 1. Het intellectuele eigendom op deze website komt toe aan de auteur(s) ervan. Het is niet toegestaan de content (inhoud) op deze website (Life & Lifestylecoaching) te kopiëren en/of elders te publiceren, tenzij de auteur(s) in kwestie hiertoe toestemming hebben gegeven.
 2. Het is niet toegestaan de cursusinhoud op deze website (Life & Lifestylecoaching) te kopiëren, downloaden, filmen en/of rippen, tenzij hiervoor toestemming is gegeven door Life & Lifestylecoaching, Maarten Amesz en een eventuele derde auteur van de desbetreffende cursus.